Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Źródło:

O wsparciu dla rodzin, niepełnosprawnych i seniorów

Spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z udziałem wiceminister Elżbiety BojanowskiejW Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej i wicewojewody Sławomira Sadowskiego odbyło się spotkanie poświęcone polityce rodzinnej, senioralnej i społecznej. Wśród głównych tematów omówionych z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie znalazły się: realizacja Programu „Rodzina 500 plus”, a także zagadnienia związane z tworzeniem ośrodków wsparcia dla osób starszych.

Jak podkreśliła wiceminister Elżbieta Bojanowska, obecnie kierownictwo MRPiPS spotyka się w regionach z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, aby zebrać doświadczenia związane z wypłatą świadczenia 500 plus. Jak wynika z danych resortu, w całym kraju objętych pomocą zostało 3 miliony 800 tysięcy dzieci. Czterdzieści procent świadczeń była wypłacana już na pierwsze dziecko. W 2016 roku na Program „Rodzina 500 plus” wydanych zostało 17 miliardów 600 milionów złotych. Z szacunków ministerstwa wynika, że w tym roku kwota ta wyniesie ponad 23 miliardy. Wiceszefowa resortu zapewniła, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie, a w samym programie nie będzie zasadniczych zmian, bo jak wynika z dotychczasowych spotkań, nie pojawiły się większe problemy z jego realizacją. Przypadki, gdzie pomoc finansowa została zamieniona na rzeczową, są bardzo rzadkie i stanowią 0,03% wszystkich wypłacanych świadczeń. Oczywiście będziemy starali się brać pod uwagę wszystkie sygnały, które docierają do ministerstwa odnośnie programu, ale póki co są to opinie bardzo pozytywne. Otrzymujemy informacje o tym, że sytuacja ekonomiczna rodzin znacznie się poprawia, widoczne jest to zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na wsi, gdzie te zmiany są zauważalne gołym okiem. Mniej jest zakupów na tak zwany „zeszyt”, mniej rodzin korzysta z innych form pomocy społecznej, takich jak zasiłki celowe czy dożywianie. Widać, że rodziny mają większą płynność finansową i tym samym lepszy komfort życia – powiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska, która w drugiej części spotkania w Olsztynie odniosła się również do nowych założeń polityki senioralnej. Ma ją cechować nowe, elastyczne podejście i szereg ułatwień dla samorządów, które będą chciały tworzyć miejsca wsparcia dla osób w podeszłym wieku. Ministerstwo ma nadzieję, że dzięki zmianie przepisów związanych z tworzeniem takich placówek więcej gmin w partnerstwie z organizacjami pożytku publicznego zdecyduje się na realizację takich inwestycji. Dotychczas samorządy napotykały na trudności już na etapie poszukiwań lokalu, w którym miałyby się znajdować domy dziennego pobytu. Często nie spełniały one kryteriów, co blokowało cały proces związany z powstaniem takiego ośrodka. Obecnie wiele przepisów zostało uproszczonych, skonstruowanych tak, żeby odpowiadały niezbędnym standardom. Chcemy tym zachęcić do inwestowania w politykę senioralną, aby miejsc, gdzie osoby starsze mogą pożytecznie i przyjemnie spędzić czas było jak najwięcej – mówiła wiceminister.

Zachęcić ma również dofinansowanie proponowane przez ministerstwo na utrzymanie takich miejsc – 300 złotych na osobę w Domach Pobytu Senior-Wigor i 200 zł w przypadku Klubów Seniora. Ministerstwo deklaruje również spore wsparcie na adaptację budynków i ich remont. Jeden z takich Domów powstał w Ostródzie, którego uroczyste otwarcie przypadło właśnie w dniu wizyty pani minister. Dzienny Dom "Senior- WIGOR" prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie. Rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2016 r. w obiekcie przy ul. Sienkiewicza 15. Dzienny Dom "Senior- WIGOR" funkcjonuje od poniedziałku do piątku. Na jego utworzenie Gmina Miejska Ostróda otrzymała dotację w wysokości 258 000 zł. Do dyspozycji pensjonariuszy jest pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

fot. Kamil Olszewski