UW Obowiazek Informacyjny
INFORMACJA dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie -Zdjęcia indywidualne
INFORMACJA dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Zdjęcia w których osoby fotografowane stanowią jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej